Portal "Sustav informacija o tržištu rada" objedinjuje informacije o zaposlenosti i nezaposlenosti, te visini plaća u Republici Hrvatskoj. Razvijen je u sklopu projekta "Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška" koji je Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo u sklopu IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) "Razvoj ljudskih potencijala".

Opći cilj projekta bio je poduprijeti razvoj kapaciteta hrvatskih javnih institucija i relevantnih nevladinih partnera iz područja zapošljavanja, sa svrhom da se:

  1. Razvije unaprjeđen ICT sustav HZZ-a utemeljen na modelu integracije i razmjene podataka između ključnih dionika tržišta rada s ciljem pružanja boljih i kvalitetnijih usluga klijentima.
  2. Podrži razvoj sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, čije će usluge biti dostupne svim građanima Republike Hrvatske, a koji će se temeljiti na njihovim potrebama na području obrazovanja i izbora zanimanja, u skladu s politikom zapošljavanja i dobrom praksom Europske unije.

U projektu su sudjelovale brojne institucije, od kojih su najveću ulogu imali Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Svrha portala

Krajnji interes korisnika ovog portala je saznati korisne informacije o ponudi i potražnji na tržištu rada te otkriti koja zanimanja ili kvalifikacije mogu ispuniti njihove interese na području osobnog razvoja kao i odabira željene karijere.

Cilj portala, kao sustava za podršku cjeloživotnom učenju temeljenom na informacijama o tržištu rada, jest da pomogne korisniku doći do kvalitetnih, točnih i sveobuhvatnih odgovora na sljedeća pitanja:

  • Ako želim raditi u određenom zanimanju koje obrazovne programe trebam pohađati da bi dobio odgovarajuću kvalifikaciju? Gdje postoje takvi programi? Koji su preduvjeti za upis?
  • Gdje se mogu zaposliti s odabranim zanimanjem? Koliku prosječnu plaću mogu očekivati u različitim županijama?
  • Koliko ću dugo biti nezaposlen prije nego što dobijem posao i kako brzo ću se zaposliti oni koji su imali uspjeha u zapošljavanju?
  • Kako mogu naći program obrazovanja koji sadrži pretežno prirodne predmete?
  • Ako želim glazbenu karijeru, koji se obrazovni programi nude i gdje?

Sve informacije na portalu mogu se slobodno koristiti.

Učenici i studenti

Sustav informacija o tržištu rada namijenjen je svim učenicima i studentima koji žele saznati dodatne informacije o školovanju, zapošljavanju i drugim relevantnim područjima važnim za odabir zanimanja.

Za pitanje „Koji program obrazovanja, tj. zanimanje odabrati?“ nema jednostavnog odgovora. Stoga je važno upoznati sebe, svoje vrijednosti, interese i sposobnosti. Za uspješno bavljenje nekim poslom, zahtjevi zanimanja trebaju biti usklađeni sa znanjem, sposobnostima, interesima, vrijednostima i osobinama pojedinca koja obavlja poslove tog zanimanja. Ova obilježja nazivamo profesionalnim kompetencijama a one su jamstvo za kasnije uspješno bavljenje odabranim zanimanjem.

Međutim, važno je i prikupiti što više informacija o različitim zanimanjima, školama i programima obrazovanja, kao i o mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjeg obrazovanja.

Zaposleni ili nezaposleni

Savjetovanje zanimanja za osobe koje već imaju zvanje ili zanat je složeniji proces koji počinje od trenutne potražnje na tržištu rada, a manje ovisi o osobnim željama i interesima.

Najvažniji dio procesa je osobi učiniti dostupnim dovoljan broj informacija kojima će se moći ustanoviti mogući putovi prema novim zaposlenjima. Prethodno radno iskustvo je odlučujući faktor pri uspjehu u pronalaženju novog posla, te u tom procesu stručna sprema ne mora uvijek biti značajan čimbenik koji osigurava zapošljavanje. Stoga bi prvi korak trebalo biti analiza potražnje za pojedinim zanimanje ili grupom zanimanja koja bi bila dostupna osobi s obzirom na prethodno radno iskustvo i stručnu spremu.

Rezultat ovog postupka je odabir zanimanja i moguće dodatne kvalifikacije koje bi bile potrebne za povećanje vlastitih kompetencija i konkurentnosti u tom području.

Ostali

Informacije o zanimanjima i kvalifikacijama mogu biti važne za voditelje stručnih tečajeva, lokalne institucije koje utvrđuju status svojih ljudskih potencijala u svrhu dodatnog razvoja, osmišljavanje politike razvoja na državnoj razini, analitičare, strane i domaće investitore i sl.


O projektu:

Kategorije:

Linkovi:

Molimo pričekajte...